___________PUYAT JUICE___________

___________PUYAT JUICE___________
_MANKIND'S GREATEST DISCOVERY!_
---- Java, Jamoke, Murk, A Shot, A Shot In The Arm, or plainly Joe.... However and whatever you might want to call it.... For me it will always stay as my Puyat Juice...!

Sunday, March 30, 2008

Time bug....


There was a small confusion with time this morning all over New South Wales.... Madaming mga na-delay na flights, na late sa kanilang mga lakad at appointments at mga tinanghali ng gising at isa na po ako dun he-he....! The reason to all these....? The change to the daylight saving schedule that had cause a little time bug....


Yung mga magsisimba pagdating sa simbahan ay tapos na ang mass.... May mga na-late sa bus and train schedules.... At meron naman na mga katulad kong pinaga-adjust kaagad ang lahat ng clocks sa bahay para lang mag-adjust na naman pala ulit pabalik ngayon nung marinig sa radyo ang tamang oras, ay tangek....! Buti na lang pala nalaman ko kaagad, kung hindi baka pumasok ako ng alas-otso instead na alas-syete bukas....!


Daylight savings normally ends in New South Wales today, but has been delayed by one week in south-east states in an attempt to harmonise dates across the country.... Problems have been reported with broadcasting, with computer-operated systems failing to operate to the correct time....


Ginagamit kasi ang daylight saving sa mga time zones ng mundo kung saan paiba-iba ang posisyon ng sikat ng araw.... Halimbawa, ang 6 'o clock in the morning kung summer ay para namang 4 'o clock AM kung winter.... Ginagamit dito ang daylight saving hours para ipa-atras o ipa-abante ng isang oras ayun sa seasonal changes nila dahil kung hindi, every winter ay maaring ma-experience na kasing dilim ng alas-quatro ang alas-sais ng umaga at kasing liwanag naman ng alas-singko ang alas-otso ng gabi....!


Nakakalito ano....? Same experience rin yan kung nandun ka sa opposite pole of the earth like america and canada, kung kaya kailangan din nila ng daylight saving hours dun.... The time difference between philippines and australia is about 3 hours lang, that is during summer.... Pagdating ng winter, we wind the clock backward to adjust to DST (Daylight Saving Time) so magiging 2 hours na lang sya.... Anyways, kayo na lang ang bahalang mag-isip dyan at nalilito na rin ako he-he....! =D